Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 299/5907/21 z dnia 21 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku zgodnych z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".

 


Oferty należy składać w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 23 sierpnia 2021 r.