Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 273/5425/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. przyjął „Program aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – "Podkarpacki Naturalny Wypas III"”.