Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – Podkarpacki Naturalny Wypas III”

 


Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr 271/5366/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – Podkarpacki Naturalny Wypas III”.
  2. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji oraz stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo -turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – Podkarpacki Naturalny Wypas III”.