Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego do udziału w konsultacjach projektu Programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Termin konsultacji:

35 dni od dnia ogłoszenia projektu Programu na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie www.podkarpackie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego tj. od 19 lutego do 25 marca 2021 r.
Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektu Programu należy przekazywać wyłącznie za pomocną formularza zgłaszania uwag:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi zostaną rozpatrzone oraz zgodnie ze sposobem odniesienia się do nich, zostaną wykorzystane przy opracowaniu programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Do pobrania:

  1. Uchwała Nr 253/4993/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2021 r., w sprawie przyjęcia oraz poddania konsultacjom projektu Programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – Podkarpacki Naturalny Wypas III” 
  2. Projekt Programu pn. „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – Podkarpacki Naturalny Wypas III”
  3. Formularz zgłaszania uwag 
  4. Klauzula informacyjna RODO