Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r., zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” wpłynęło 7 ofert.

 

Wymogi formalne spełniło 6 ofert i będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej.

 

Do pobrania:

- Wyniki oceny formalnej ofert (plik docx, rozmiar 18,7 KB)