Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 421/8528/22 z dnia 13 września 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 roku zgodnych
z założeniami Programu "Podkarpacki Naturalny Wypas III".

Oferty należy składać w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do dnia 4 października 2022 r.

 

Do pobrania:

Regulamin otwartego konkursu ofert - plik docx 70 KB

Uchwała 421_8528_22 z dnia 13 września 2022 r. - plik docx 20,6 KB

Wzór oferty realizacji zadania publicznego - plik docx 30 KB

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - plik docx 24,4 KB