Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą Nr 325/6481/21 z dnia 26 października 2021 r. poddał konsultacjom projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie podkarpackim.

Konsultacje prowadzone były na podstawie § 3 Uchwały Nr III/28/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2011 r. Nr 1, poz. 2).

Konsultacje trwały od 27 października do 10 listopada 2021 r.

Przeprowadzone konsultacje umożliwiły zapoznanie się z ww. projektem Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pozwoliły na przedłożenie uwag bądź wniosków, które można było przesłać lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..