Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Na podstawie ustawy o statystyce publicznej oraz stosownie do postanowień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdania RRW-2 z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi. Zgodnie z powoływanym wyżej rozporządzeniem termin przekazania sprawozdania do właściwego urzędu marszałkowskiego upływa 1 lutego 2022 roku.