Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie "Premii dla młodych rolników". Wsparcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na la ta 2023-2027.

Wysokość premii w ramach programu wynosi 200 000 zł. 

Nabór wniosków do 16 sierpnia 2024 roku. 

Dwoje uśmiechniętych ludzi, poniżej kłosy zboża. Tekst: PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW Podkarpacki Oddział Regionalny 19 czerwca – 16 sierpnia 2024 DLA KOGO? Młodzi rolnicy, pełnoletni, nieprzekraczający 40 roku życia Po raz pierwszy rozpoczynający prowadzenie działalności rolniczej jako jedyny kierujący Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia WYSOKOŚĆ PREMII 200 000 zł wypłacana w 2 ratach:I rata – 140 000 zł II rata – 60 000 zł MOŻLIWE INWESTYCJE 70% - ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH Zakup nowych maszyn i urządzeń Zakup nieruchomości rolnych, inwestycje budowlane Zakup zwierząt do stada podstawowego MOŻLIWE INWESTYCJE 30% - ZAKUP ŚRODKÓW OBROTOWYCH Zakup paliwa rolniczego Zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych lub organicznych Zakup paszy dla zwierząt oraz pozostałych środków do produkcji rolnej