Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie po raz kolejny rozstrzygnięto etap wojewódzki XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci oraz podsumowano V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę, pn. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Z tej okazji gościliśmy laureatów, uczniów szkół podstawowych wraz z nauczycielami oraz opiekunami.

 

Głównym organizatorem wydarzenia była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaś współorganizatorami: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konkursów jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa wiejskiego, a także popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.”
Wpłynęło 2050 prac plastycznych z 250 szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 3 miejsca w 2 grupach wiekowych oraz wyróżniła 12 prac.

Uczestnikami konkursu na rymowankę mogły być dzieci urodzone w latach 2009 -2013, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wpłynęło 69 prac.

 

Wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych uczestników powitał w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego Waldemar Szumny, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Organizatorom przekazał wyrazy uznania za podjęcie tak cennej inicjatywy, która z pewnością przyczynia się do poprawy świadomości na temat możliwych zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa dzieci na swoich podwórkach.

 

Wszystkim dzieciom pogratulowano talentu plastycznego i literackiego oraz pracowitości. Doceniony został wysiłek i czas włożony w przygotowanie pięknych prac konkursowych.

W gali rozdania nagród wzięli udział również przedstawiciele z instytucji działających na rzecz rolnictwa między innymi: Zbigniew Micał Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wiesław Lada Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej, Jolanta Kaźmierczak Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Błażej Borowiec Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Karol Kucaj Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie. 
Wyróżnionym uczestnikom zostały wręczone upominki, ufundowane również przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Galeria zdjęć: