Uchwała nr 19/396/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_19_396_19.pdf)Uchwała nr 19/396/191353 kB