Otwórz/zamknij mapę strony

180709 prowKolejne umowy w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi podpisane. Dziś w urzędzie marszałkowskim dokumenty sygnowali przedstawiciele Kolbuszowej, Niwisk oraz Bojanowa. Dotacje trafią łącznie do 68 podkarpackich gmin. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 680 tys. zł.

„Modernizacja placu na spotkania integracyjne - budowa mini siłowni w Świerczowie”(Gmina Kolbuszowa), „Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Hucinie pod świetlicę wiejską - etap III” (Gmina Niwiska) oraz „Remont ogrodzenia, zagospodarowania terenu oraz zakup wyposażenia do domu kultury w Maziarni” (Gmina Bojanów) – to inwestycje, które będą realizowane dzięki Podkarpackiemu Programowi Odnowy Wsi w 2018 r.

Pod dokumentami podpisy złożyli: wicemarszałek Bogdan Romaniuk, członek zarządu Piotr Pilch, burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, wójt Niwisk Elżbieta Wróbel oraz wójt Bojanowa Sławomir Serafin.

Łącznie Samorząd wygospodarował na ten cel ze środków własnych blisko 680 tys. zł. Pieniądze trafią do 68 podkarpackich gmin w formie dotacji do przedsięwzięć, których głównym zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

Podkarpacki Program Odnowy Wsi samorząd województwa realizuje po raz drugi. Skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które zgłosiły swoje zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania do jednego projektu wynosi maksymalnie 10 tys. zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji) pokrywa gmina.

Celem procesu odnowy wsi jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi. Program polega na wspieraniu obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Jego zadaniem jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także modernizacja przestrzeni wiejskiej.

W 2018 roku do Programu zgłosiło się 87 gmin, ubiegając się o pomoc finansową rzędu 857 tysięcy złotych. Kwota środków przeznaczonych z Budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań w 2018 roku wynosi ok. 680 tysięcy złotych, co pozwoli na podpisanie 68 umów z beneficjentami Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

Łączna wartość kosztów całkowitych przewidzianych do realizacji zadań wynosi przeszło 2,5 miliona złotych. Do końca października gminy będą mogły zrealizować zamierzone działania.

Iwona Warowna

Dep. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Fot. Michał Mielniczuk/BP UMWP

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego