180507 ksowPonad 380 tys. zł otrzymają w tym roku Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Środki zostaną wykorzystane na realizację operacji w ramach planu na lata 2018-2019. Dziś w urzędzie, umowy z Partnerami podpisali: marszałek Władysław Ortyl oraz członek zarządu województwa – Piotr Pilch.

O niemałym znaczeniu operacji realizowanych przez Partnerów KSOW mówił podczas spotkania w urzędzie marszałek Władysław Ortyl.

- Cieszymy się, że te projekty są już uruchamiane. Choć mówimy o operacjach, które nie są liczone w milionach, lecz w kilku lub kilkunastu tysiącach złotych. To jednak są to operacje z punktu widzenia funkcjonowania KSOW naprawdę interesujące, posiadające duże znaczenie dla lokalnych społeczności – powiedział do zgromadzonych marszałek.

Członek zarządu – Piotr Pilch złożył gratulacje obecnym przedstawicielom samorządów, organizacji i przedsiębiorców, podpisującym dziś umowy.

- Chciałbym państwu pogratulować dobrze napisanych wniosków, gdyż spośród 32 złożonych - pozytywnie ocenionych zostało 18 z nich. Pragnę także podziękować za pracę i zaangażowanie komisji konkursowej, a państwu życzyć dodatkowo pomyślnej realizacji – mówił Piotr Pilch.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz wszystkich zainteresowanych, którzy przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. KSOW realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne czyli schematy, w których zapisane są poszczególne przedsięwzięcia do realizacji.

W ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r. do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 32 wnioski na łączną kwotę 712 325,07 zł. Alokacja środków na projekty partnerów na rok 2018 wynosiła natomiast 385 000,00 zł.

W ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w 2018 r. realizowanych będzie 18 operacji Partnerów KSOW na łączną kwotę 382 972,10 zł.

Wojewódzka grupa ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia pozytywnie zaopiniowała listę ocenionych operacji, którą zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałą w dniu 24 kwietnia 2018 r.

W ramach Planu w roku 2018 realizowane będą operacje takie jak:

 1. wyjazd studyjny;
 2. targi, imprezy plenerowa, wystawa;
 3. stoisko wystawiennicze promujące produkty tradycyjne
 4. publikacje i

Beneficjentami tegorocznego Planu operacyjnego KSOW są:

 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" realizująca operację pt. Wyjazd studyjny pod nazwą "Inicjujemy współpracę międzynarodową",
 2. Spółdzielcza Grupa Producentów Roślin Energetycznych "AGROENERGIA", operacja pt. „Ekologiczna uprawa ziół jako źródło surowca w produkcji bezantybiotykowych pasz dla zwierząt”
 3. Podkarpacka Izba Rolnicza
 4. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale realizował będzie trzy operacje:
 • „Organizacja XIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i Podkarpackiego Święta Winobrania Boguchwała 2018”,
 • -Organizacja XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała,
 • -Organizacja konkursu Najlepsze gospodarstwo ekologiczne
  w województwie podkarpackim w 2018 r. w kategorii" "ekologia - środowisko" i "ekologiczne gospodarstwo towarowe",
 1. Gmina Sędziszów Małopolski
 2. Gmina Błażowa, operacja pt. „Dni Błażowej”,
 3. Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nuka-Tradycja "PROWENT" Lokalna Grupa Działania
 4. Gmina Świlcza
 5. Powiat Przeworski
 6. Gmina Zagórz
 7. Gminny ośrodek Kultury w Błażowej
 8. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie
 9. Powiat Niżański
 10. Gminny Ośrodek Kultury w Narolu
 11. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie
 12. Gmina Ustrzyki Dolne

Inf. Dep. PROW