Uczniowie klas IV – VII z Rzeszowa sprawdzali swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii podczas Quizu „OZE-ciaki”, który odbył się 18 grudnia 2017 r. sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego. W Quizie udział wzięło 91 uczniów z 19 Szkół Podstawowych i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych z terenu Rzeszowa.

Uroczystego otwarcia dokonał Członek Zarządu Lucjan Kuźniar przy udziale Pani Zofii Kochan – Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP i Pana Janusza Ramskiego – Prezesa Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Rzeszowie. W drugiej części spotkania, pracownicy  Podkarpackiej Agencji Energetycznej  Sp. o.o. w Rzeszowie przeprowadzili wykład na temat odnawialnych źródeł energii. Została przedstawiona również prezentacja multimedialna podczas której, aktywny udział brali również uczniowie.

Zwycięzcami Quizu „OZE-ciaki” zostali:

  • I Miejsce: Karol Błażowski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 17
  • II Miejsce: Stanisław Fal, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5
  • III Miejsce: Michał Krysa, uczeń Szkoły Podstawowej nr 25

Nagrody w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego wręczyli Pani Zofia Kochan – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP i Pan Janusz Ramski – Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.                      w Rzeszowie. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestniczy drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. Szczególne podziękowania otrzymali również Nauczyciele i Wychowawcy klas.

Współorganizatorem Quizu „OZE-ciaki” była Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Rzeszowie, która pełni rolę podmiotu, który kreuje     politykę Samorządu Województwa w obszarze energetyki odnawialnej.

Agnieszka Leniart
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

Fot. Kacper Krauz
Kancelaria Zarządu UMWP