Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rolnictwo

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II

|
Michał Mielniczuk

171218 wypasCzas na pierwsze podsumowania. W piątek w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca pierwszy rok realizacji II edycji programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Jego założenia to aktywizacja gospodarczo - turystyczna województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas wybranych zwierząt gospodarskich i owadopylność.

Gospodarzem konferencji był Lucjan Kuźniar członek zarządu Województwa Podkarpackiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, instytucji okołorolniczych i związanych z ochroną przyrody, przedstawiciele  samorządów, administracji rządowej, stowarzyszeń uczestniczących w otwartym konkursie ofert, doradcy PODR Boguchwała oraz licznie zgromadzeni rolnicy.

W swoim wystąpieniu Lucjan Kuźniar podsumował realizację pierwszej  edycji programu podkreślając iż:

„Dostrzegając pozytywne efekty pierwszej edycji, i bardzo dobry odbiór programu przez wszystkich, podjęliśmy się opracowania i uruchomienia drugiej edycji programu na lata 2017- 2020 z kwotą 10 mln 750 tys. zł. Druga edycja programu jest też odpowiedzią na alarmującą sytuację pszczelarstwa. W całej Europie zauważalny jest problem ginących pszczół, co powoduje straty w rolnictwie. Podkarpacki Naturalny Wypas II poszerzony został o kwestię ochrony pszczół miodnych. Co roku część kwoty przeznaczona będzie na działania związane z rolą pszczół w środowisku naturalnym i rolnictwie, a także na wsparcie dla pszczelarzy, rozwijających swoje pasieki”.

Program Podkarpacki Naturalny Wypas II ze względu na swój charakter przyrodniczy będzie poszerzał zakres swojego działania. O tym i o innych celach poinformował Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego:

„Jednak nie chcemy na tym poprzestać, gdyż mamy ambitne plany i chcemy je realizować. Chcemy powiększyć zakres działań i zakres realizacji Programu. Systematyczny wypas zwierząt  na łąkach i pastwiskach naszego regionu to najskuteczniejsze narzędzie w utrzymaniu właściwego stanu ekosystemu oraz skuteczne narzędzie w walce z inwazyjnymi gatunkami roślin, jakim na pewno jest m.in. barszcz Sosnowskiego.  Prowadzone są rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wypracowania zasad wsparcia realizowanych działań Programu środkami dotacyjnymi Funduszu w kontekście zwalczania roślin inwazyjnych.  Uważam, iż ta koncepcja jest jak najbardziej właściwa i potrzebna naszemu Województwu”.

Podsumowanie pierwszego roku realizacji Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” został zaprezentowany przez Zofię Kochan - Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem. Rolę moderatora spotkania pełnił Wojciech Słowik -  kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym realizowany jest Program. Zakres działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przybliżyła w swoim wystąpieniu Pani Magdalena Chmaj – Worosz. Wśród prelegentów znaleźli się prof. dr hab. inż. Maria Ruda z wykładem  na temat wpływu wypasu naturalnego oraz owadopylności na bioróżnorodność w rolnictwie w kontekście przyrodniczym, gospodarczym i społecznym. Krótkie wykłady na temat ochrony bioróżnorodności i zagrożenia gatunkami inwazyjnymi wygłosili dr Marian Szewczyk z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku oraz dr Adam Radkowski z UR w Krakowie. Program spotkania uatrakcyjniła emisja filmu "Podkarpacie - Bogata księga natury" zrealizowanego w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II. Jednym z ostatnich punktów konferencji było szkolenie w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kontekście realizacji zadań publicznych. Konferencja zakończyła się dyskusją podczas której zaproszeni goście przedstawili swoje uwagi i wnioski dotyczące realizacji  pierwszego roku Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.

Ewa Szela

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie