Lucjan Kuźniar, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, wręczył przedstawicielom Kół Pszczelarskich sadzonki drzew miododajnych. Ma to poprawić bioróżnorodność pożytków pszczelich. Samorząd Województwa kupił łącznie 6 tys. sadzonek lip i klonów. Sadzonki otrzymały wszystkie koła pszczelarskie zrzeszone w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Jest to jedno z działań realizowanej Kampanii. Przy wręczaniu obecni byli także Bogusław Kida, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW oraz Tadeusz Dylon, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie.

Bardzo dziękujemy za udział w programie „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności”. Jest to bardzo cenna inicjatywa dla środowiska. W ciągu trzech edycji tego programu sfinansowaliśmy zakup prawie 12 500 tys. drzewek miododajnych. Dzisiaj przekazujemy kolejną partię drzew. Życzę żeby wszystkie drzewa się przyjęły, żeby owocowały i dawały pożytki miododajne dla waszych pasiek i przyszłych pokoleń – mówił Lucjan Kuźniar

Podsumowaniem kampanii edukacyjnej, 25 listopada 2017 r. będzie  konferencja, podczas której odbędzie się symboliczne wręczenie sadzonek drzew miododajnych, a także rozstrzygnięty zostanie konkurs na „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie” i wręczone będą nagrody dla laureatów.

Kampania realizowana jest już po raz trzeci. Dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Głównym celem kampanii jest pokazanie nieocenionej roli pszczół miodnych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej, wzmocnienia stanu siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz utrzymanie bioróżnorodności środowiska przyrodniczego.

Agnieszka Leniart
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP
Kacper Krauz
Kancelaria Zarządu UMWP