171026 prowGmina Lubaczów, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, Gmina Stalowa Wola oraz Gmina Sędziszów Małopolski podpisały umowy o przyznaniu pomocy na „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W imieniu Zarządu Województwa podpisy pod umowami złożył Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar. 

Dla województwa bardzo ważnym zadaniem jest budowa rynków, targowisk do sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych czy domowych.. Chciałbym podziękować i pogratulować za inicjatywę, za złożenie wniosków i za to, że przyczyniacie się Państwo do tego aby mieszkańcy mogli w dobrych warunkach nabywać towary. To tym ważniejsze, że to towary wyprodukowane  w warunkach tradycyjnych - których ja sam jestem wielkim zwolennikiem Co istotne – są one nabywane bezpośrednio od producenta, z pominięciem długiego łańcucha pośredników, co pozwala na obniżenie kosztów zakupu produktów oraz przyczynia się do zwiększenia ich sprzedaży. Mam nadzieję, że powstanie targowisk pomoże rolnikom i klientom stworzyć dobrą przestrzeń do sprzedaży i  promocji świetnych podkarpackich wyrobów. To z kolei poprawi jakość życia mieszkańców regionu  - mówił członek zarządu Lucjan Kuźniar podczas pospisywania umów.

 Ich podpisanie jest realizacją programu „Mój Rynek”. Jego wdrożenie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wsi, a najważniejszym celem jest poprawa warunków życia i pracy. Powstające ze środków PROW 2014 – 2020 targowiska mają być nowoczesnymi miejscami handlu, które przyczynią się do poprawy działalności gospodarczej lokalnej społeczności, a zwłaszcza umożliwią rolnikom bezpośrednią sprzedaż ich produktów.  Zgodnie z założeniami programu targowiska te muszą spełniać określone standardy, m. in. być utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto muszą być wyposażone w zadaszone stoiska oraz miejsca parkingowe.

 

Na razie umowy podpisały 4 samorządy, w późniejszym terminie zawarte zostaną umowy z Gminą Białobrzegi, Gminą Jedlicze, Gminą Jaśliska, Gminą Nowa Sarzyna.

Dzięki inicjatywie budowy czy też modernizacji „zielonych rynków” zapewnione zostaną  komfortowe i bezpieczne warunki dla prowadzenia działalności handlowej. Zwiększy to również możliwość promocji produktów ekologicznych, tradycyjnych, regionalnych, wytwarzanych bezpośrednio u rolników.

W ramach naboru zostało złożonych 9 wniosków o przyznanie pomocy, na łączną kwotę dofinansowania nieco ponad 8 mln złotych. Wszystkie te wnioski zostały zakwalifikowane do współfinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa dysponuje kwotą 7 240 356,29 zł, co pozwala na zawarcie 8 umów. Ostatni z wnioskodawców będzie czekał na ewentualne oszczędności poprzetargowe, które być może pozwolą na zdobycie dofinansowania także dla 9. z wniosków.

 

 

 Kacper Krauz 
fot. Michał Mielniczuk
Kancelaria Zarządu