170724 umowy

Aż 69 gmin z terenu województwa podkarpackiego otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 681 190,68 zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. To już druga edycja programu realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Tym razem w grupie beneficjentów znalazły się nowe sołectwa, które nie uczestniczyływ realizacji zadań w latach 2011-2016. Umowy ze strony samorządu podpisali: marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Lucjan Kuźniar.

Zgłoszone miejscowości będą mogły uczestniczyć w programie w perspektywie czteroletniej. To efekt spełnienia szeregu wymogów polegających na uczestnictwie w warsztatach, konsultacjach i opracowaniu Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa dla gminy wynosi maksymalnie 50% całkowitej wartości zadania i nie może przekroczyć 10 000 zł. Środki te zostaną przeznaczane na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Przy okazji podpisania umów, marszałek Władysław Ortyl mówił o programie wsparcia wsi:

- Podkarpacki Program Odnowy Wsi funkcjonuje już od 2012 roku i z roku na rok coraz bardziej się rozwija, przechodzi swoje ewaluacje. Chcemy żeby ta aktywność, która wiąże się z lokalnymi grupami działania, funduszem sołeckim, aktywnością gmin wiejskich była wzmacniana tymi środkami. Jednocześnie chcemy, aby jakość życia w miastach i na wsi wyrównywała się. Stąd widzimy taką konieczność, aby tę aktywność wspierać – mówił marszałek Ortyl.

- W tym roku do tego programu doszły kolejne gminy. Po weryfikacji wniosków okazało się, że jesteśmy w stanie wesprzeć finansowo 69 gmin. Kwota z wstępnie dedykowanych 380 tys. zł wzrosła do 680 tys. zł, a zatem dołożyliśmy 300 tyś. zł, bo jakość tych projektów i aktywność mieszkańców tego wymagała – dodał marszałek.

Lucjan Kuźniar, członek zarządu zwrócił uwagę, że program funkcjonujący od pięciu lat sprawdził się w naszym województwie i cieszy się dużym zainteresowaniem:

- Podkarpacie ma największy procent gmin, które wystąpiły o fundusze sołeckie. Stąd też ogromne zadowolenie ze strony rad sołeckich, sołtysów, że samorząd województwa postanowił dofinansować ich działania. Podstawą funkcjonowania tego programu jest posiadanie funduszu sołeckiego. Nam chodziło o to, aby oddać inicjatywę realizacji małych programów w ręce mieszkańców gmin – zaznaczył.

W tegorocznym naborze 97 gmin złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Zostały one  poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i trybem przyznawania pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2017 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

Celem programu jest wspieranie obszarów wiejskich związanych z rozwijaniem pozarolniczych form aktywności mieszkańców wsi. Zakłada on integrację i aktywizację społeczności wiejskiej poprzez realizację działań mających na celu zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowania dziedzictwa kulturowego a także modernizacji przestrzeni wiejskiej.

 

Tekst/foto: D. Kozik

Biuro Prasowe UMWP