170311 jasionkaPodrzeszowska Jasionka była miejscem debaty o Wspólnej Polityce Rolnej. Wiele uwagi poświęcono kwestiom rozwoju rolnictwa i zapobieganiu kryzysom. Po raz pierwszy przyznano także nagrodę im. Józefa Ślisza, jednego z przywódców strajków rolniczych z 1981 r. Zarząd województwa reprezentował marszałek Władysław Ortyl.

Na cyklicznie organizowanej przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej międzynarodowej konferencji rolniczej, pojawiają się postaci odpowiadające za kształtowanie polityki rolnej w naszej części kontynentu. Tym razem dyskusję skierowano ku kwestiom obecnego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej oraz proponowanych w niej zmian. Równie istotnym tematem podczas podkarpackiej konferencji była problematyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie.

Wśród panelistów znaleźli się m.in.: Phil Hogan - Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi UE, Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polski, Gabriela Matečná - Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Słowacji, Rolandas Taraskievicius - Wiceminister Rolnictwa Litwy, Marian Jurečka - Minister Rolnictwa Republiki Czeskiej, Istvan Nagy - Wiceminister Rolnictwa Węgier, Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Marek Zagórski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny ds. rolnictwa Komisji Europejskiej oraz Łukasz Hołubowski - Prezes Agencji Rynku Rolnego. Obecny był także wicepremier Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński - prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego. Podkarpacki samorząd reprezentował marszałek Władysław Ortyl wraz członkiem zarządu Stanisławem Kruczkiem.

Podczas inauguracji konferencji głos zabrał marszałek Ortyl, identyfikując konieczne działania mogące mieć wpływ na przyszłość rolnictwa. 

Musimy sobie postawić pytanie: czy środki finansowe przyznane Polsce w perspektywie 2014-2020 i zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 zwiększą konkurencyjność polskiego rolnictwa? Zapewnienie równych warunków konkurencji i traktowania rolników, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich w UE, zapewnienie odpowiedniego finansowania i utrzymanie wspólnotowego charakteru WPR, ukierunkowanym na rozwój obszarów wiejskich. To polskie priorytety, których wypełnienie będzie stanowić o przyszłości tak ważnego sektora polskiej gospodarki, jakim jest rolnictwo - mówił Władysław Ortyl, przywołując Podkarpacie jako region podejmujący działania wspomagające rozwój rolnictwa - W strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jest mowa o żywności wysokiej jakości. My rozwijamy ten sektor od lat, upatrując w nim szansy rozwoju dla rolnictwa w naszym regionie - dodał marszałek.

Marszałek Władysław Ortyl nawiązał także do wystąpienia Jerzego Buzka - posła do Parlamentu Europejskiego, który mówił o tzw. Europie “dwóch prędkości”. Były premier i przewodniczący europarlamentu stwierdził, że rozbieżność interesów w Unii stała się faktem, lecz jego zdaniem - nie wpłynie negatywnie na rozwój rolnictwa. Z takim podejściem nie zgodził się marszałek Ortyl, przedstawiając Europę “dwóch prędkości” jako zagrożenie dla dalszego rozwoju nie tylko rolnictwa, ale Unii jako wspólnoty.

To właśnie Europa “dwóch prędkości”, a także Brexit oraz rosyjskie embargo, były głównymi tematami pierwszego panelu, w którym udział wzięli przedstawiciele resortów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy. Druga dyskusja była próbą zdefiniowania instrumentów zarządzania kryzysowego sektora rolniczego w Polsce.

Podczas sobotniej konferencji po raz pierwszy przyznano nagrodę im. Józefa Ślisza. W skład Collegium Nagrody weszli m.in. córka Józefa Ślisza - Elżbieta Bieniasz, Jarosław Kaczyński oraz Artur Balazs.

Celem nagrody jest m.in. podkreślenie roli, jaką organizacje pozarządowe oraz osoby zaangażowane w działalność prospołeczną, wnoszą w kształtowanie odpowiedzialnego społeczeństwa - mówił podczas konferencji Krzysztof Podhajski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Pierwszym laureatem nagrody zostało stowarzyszenie „Dom Wschodni – Domus Orientalis”. Stowarzyszenie angażuje się w działalność na rzecz chrześcijan zamieszkujących Bliski Wschód oraz tworzenia, praktycznie od podstaw aktywnych społeczności lokalnych wśród osób, które ze względu na swoją wiarę, nie są mocno zakorzenione w arabskim społeczeństwie i potrzebują wsparcia w organizowaniu sobie codziennego życia. Obecnie Stowarzyszenie działa, m.in. na terenie Syrii, Libanu, Turcji oraz Egiptu, gdzie organizuje akcje pomocowe, m.in. dla osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz syryjskich uchodźców, uciekających przed wojną w swoim kraju. 

 

Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP