Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rolnictwo

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych

|
Piotr Bartnik

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych prowadzonych w związku z opracowaniem projektu„Programuaktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność.”