Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rolnictwo

Konsultacje społeczne projektu „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej..."

|
KT

Konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi projektu „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność”.

Szczegółowe informacje i tekst projektu dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego.