161115 simentaleDnia 9 listopada w Rymanowie odbyło się spotkanie podsumowujące  realizację ważnego dla naszego Województwa wydarzenia jakim była organizacja  XXI Kongresu Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego. Czując powagę oraz wyjątkowość  tego wydarzenia zainicjowane zostało spotkanie podsumowujące, mające na celu zarówno udokumentowanie tych wydarzeń oraz stworzenie okoliczności sprzyjających dyskusji na temat przyszłości hodowli bydła simentalskiego i szeroko pojętej możliwości wspierania chowu bydła na Podkarpaciu.

Na spotkanie zapraszali: Marszałek Województwa Podkarpackiego,  Polski Związek Producentów Bydła Simentalskiego w osobie Pana Edgara Beneša, oraz Komitet Organizacyjny „Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” reprezentowany przez Pana Władysława Brejtę.

W spotkaniu wziął udział Pan Poseł Mieczysław Miazga członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zabierając głos gorąco pogratulował organizatorom tak prestiżowego wydarzenia. Wyraził również wolę współpracy ze środowiskiem rolników oraz zapewnił o podjęciu i wspieraniu działań rzecz rozwoju podkarpackiego rolnictwa szczególnie w kontekście hodowli bydła.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w spotkaniu wziął udział Pan Lucjan Kuźniar – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, któremu bliskie są sprawy podkarpackiego rolnictwa. Wyraził on głęboką  troskę i  wolę popierania mądrych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji hodowców bydła. Podkreślona została rola Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas” w zahamowaniu niepokojącej tendencji spadku pogłowia bydła na podkarpaciu.

Głos zabrali również uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, przedstawiciele Małopolskiego Centrum Biotechniki z siedzibą w Krasnem.

Wszyscy zebrani byli zgodni co do tego, iż aby odwrócić niekorzystną tendencję spadkową produkcji bydła, konieczne są zmiany systemowe: współdziałanie ustawodawców, samorządów oraz wola i chęci hodowców. Niezbędna jest również kampania informacyjna, której celem byłoby uwypuklenie niezaprzeczalnych walorów wołowiny, zwłaszcza tej z produkcji ekstensywnej.

Podsumowując spotkanie Pan Edgar Beneš sformułował przesłanie skierowane do uczestników spotkania „ratujmy hodowlę bydła na podkarpaciu!”

fot.Łukasz Grudysz