Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie po raz drugi przystępuje do realizacji kampanii edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.
Głównym jej celem jest propagowanie działań rolniczych zmierzających do zachowania bioróżnorodności w rolnictwie poprzez ochronę pszczół miodnych. Na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, tak jak w roku ubiegłym, Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczył kwotę 85 000,00 zł, w tym pozyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Rzeszowie.
 
W ramach kampanii edukacyjnej zorganizowany jest konkurs „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”, którego celem jest wyłonienie trzech najbardziej aktywnych kół pszczelarskich w województwie podkarpackim. Zainteresowanych konkursem prosimy o wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik do regulaminu i przesłanie w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 roku  na adres:
 
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie,
ul. 8-go Marca 3, 35 – 065 Rzeszów.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone końcem listopada 2016 r. podczas konferencji podsumowującej  Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”.
 
Poza konkursem w ramach Kampanii edukacyjnej, wydana zostanie publikacja informacyjno – edukacyjna oraz zakupionych będzie 4 500 szt. sadzonek drzewek miododajnych, celem ich nasadzenia i zwiększenia bazy pożytkowej dla pszczół.