Profesjonalizm pracowników Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie znów doceniony! Z okazji I miejsca w ogólnopolskim konkursie, w imieniu Lucjan Kuźniara, z laureatami konkursu spotkała się dyrektor Zofia Kochan.

To już XXXIX Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich. To właśnie w nim I miejsce zdobył zespół pod kierownictwem Stanisława Grefenhejma. Gremium doceniło wzorową jakość wykonania projektu scalenia gruntów obiektu Bystrowice, Tyniowice, Więckowice, o pow. 1074 ha położonego w  gminie Roźwienica w powiecie jarosławskim.

To nie wszystko. Na wyróżnienie zasłużył zespół Lucyny Bosek. Wszystko to za innowacyjne rozwiązania projektowe na obszarze zagrożonym powodziami na obiekcie Domacyny, o pow. 276 ha położonym w gminie Padew Narodowa w powiecie mieleckim.

Z tej okazji laureaci otrzymali listy gratulacyjne od marszałka województwa, nie zabrakło też drobnych upominków.

Praca PBGiTR w Rzeszowie, a dokładnie scalanie gruntów pomaga kształtować prawidłową strukturę przestrzenną gospodarstw rolnych. Ma to znaczący wpływ na efektywność ekonomiczną podkarpackiego rolnictwa.

Sebastian Kieszkowski
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP