W Przemyślu odbyło się Pierwsze posiedzenie IV kadencji Krajowego Zespołu Koordynującego PDO. Spotkanie, któremu przewodniczył Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych prof. dr hab. Edward Gacek, otworzył Lucjan Kuźniar - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele wszystkich województw, reprezentujący Wojewódzkie Zespoły ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wchodzących w skład Krajowego Zespołu.

Samorząd Województwa Podkarpackiego od początku funkcjonowania  współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej , poprzez  Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu.  Sensem tej współpracy jest danie szansy podkarpackim rolnikom, konkurowania na zmieniającym się coraz dynamiczniej rynku.

Podczas posiedzenia Lucjan Kuźniar scharakteryzował województwo podkarpackie w kontekście specyfiki rolnictwa i  obszarów wiejskich. Zachęcił również do odwiedzenia miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz degustacji tradycyjnych podkarpackich potraw, wskazując na ich ogromne bogactwo. Ponadto omówił kwestie związane z kilkunastoletnią już współpracą Samorządu Województwa ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu. Mówił również o korzyściach dla rolnictwa wynikających z działalności stacji oraz  zarysował perspektywy współpracy na najbliższy rok.

Następnie wręczone zostały nominacje dla członków Krajowego Zespołu Koordynującego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wybranych na nową kadencję 2015 – 2018.

Drugą cześć dnia stanowiły sesje sprawozdawcze w ramach których dyrektorzy wojewódzkich stacji PDO prezentowali swoją działalność. Przeplatane były one dyskusjami na temat nowych trendów i kierunków działalności oraz kwestii technik rozpowszechniania wyników opracowanych na podstawie prowadzonych doświadczeń.

Drugi dzień posiedzenia, które odbyło się 5 i 6 listopada, stanowiły sesje problemowe skoncentrowane wokół  kukurydzy zwłaszcza jej odmian technik uprawy i produkcji. Omawiano zostały również propozycje zmiany do systemu  badań wartości gospodarczej odmian kukurydzy w tym również w kontekście badań porejestrowych.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu UMWP