"Polska energetyka wobec kluczowych wyzwań przyszłości" to hasło tegorocznej edycji kongresu "Eco Energy Summit 2015, który zakończył się w ubiegły piątek. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych z udziałem europejskich i krajowych przedstawicieli rządu i samorządów, oraz szerokiego grona ekspertów, kadry kierowniczej znaczących firm sektora energetycznego w Polsce i krajach UE, organizowane przez dziennik "Rzeczpospolita". W tym roku miało miejsce w Rzeszowie, gdzie patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Władysław Ortyl, który dokonał uroczystego otwarcia kongresu w minioną środę.
Panelistami kongresu byli eksperci i przedstawiciele branży energetycznej oraz nauki, którzy przez trzy dni dyskutowali o bezpieczeństwie energetycznym państwa oraz wyzwaniach jakie stoją przed polską energetyką. Głównymi tematami rozmów i wystąpień była polityka energetyczna i surowcowa, inwestycje, skutki unijnej polityki klimatycznej oraz przyszłość rynku gazowego i energetycznego. 
Jednym z panelistów był Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, który przedstawił problematykę wpływu energetyki na zrównoważony rozwój regionów.  W swoim wystąpieniu podkreślał on konieczność zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a szczególnie poprzez tworzenie w oparciu o miejscowe źródła energii małych systemów energetycznych, zaspokajających lokalne potrzeby, umacniających  daną gospodarkę i w znacznym stopniu uniezależniających dany region od zaopatrzenia zewnętrznego w energię. Lucjan Kuźniar zwracał  również uwagę na korzyści z OZE, które nie tylko występują w sferze energetyki, ale również środowiska naturalnego i gospodarki. Lucjan Kuźniar nawiązał także do dokumentów strategicznych Województwa, których jednym z głównych celów jest „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii.”  Zwieńczeniem działań w kierunku zrównoważonego rozwoju energetyki w tym rozwoju OZE na terenie Województwa Podkarpackiego jest fakt, iż właśnie na ten cel w ramach RPO WP na lata 2014-2020 przeznaczono 253 741 612 EUR, jak podkreślił Lucjan Kuźniar.
Kongres, którego celem było omówienie kluczowych problemów i wyzwań stojących przez polskim rynkiem energetycznym, był ważnym wydarzeniem nie tylko w skali kraju, ale również i naszego regionu, który jak podkreślał Członek Zarządu Województwa, stawia na rozwój OZE. Konferencja zakończyła się dyskusją z uczestnikami kongresu, którzy chętnie zadawali pytania prelegentom.
Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu UMWP