Mszą świętą dziękczynną za zebrane plony, rozpoczęły się 30 sierpnia miejsko-gminne dożynki w Rączynie zorganizowane przez burmistrza Kańczugi oraz Radę Sołecką wsi Rączyna.
Podczas homilii Proboszcz parafii w Rączynie ks. Stanisław Wojdyła zwrócił uwagę na szczególną rolę jaką rolnicy już od wielu wieków odgrywają dla swojej Ojczyzny. Nie tylko zaopatrywali i nadal zaopatrują w chleb swoich rodaków, ale niejednokrotnie, kiedy była taka konieczność sięgali również za broń, w obronie polskiej ziemi. Podkreślił również niepokojącą tendencję wyludniania się wsi, z powodu braku pracy, zwracając uwagę na problemy z jakimi boryka się dzisiaj polska wieś.
Po poświęceniu wieńców z poszczególnych sołectw, zgromadzeni goście i mieszkańcy gminy przemaszerowali w asyście orkiestry wraz z wieńczarzami niosącymi dożynkowe wieńce przed Dom Ludowy w Rączynie. Tutaj, po odprawionych obrzędach dożynkowych odbyły się przemówienia zaproszonych gości. Zarząd Województwa na dożynkach reprezentował Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Lucjan Kuźniar. Wśród zaproszonych gości był również radny sejmiku - Tomasz Bury.
W swoim wystąpieniu Lucjan Kuźniar podkreślił konieczność docenienia rolników, którzy wykonują niezwykle ciężką pracę, bez względu na upalną czy deszczową pogodę. Owocem tej ciężkiej pracy jest chleb, spożywany codziennie w każdym polskim domu.   Zwrócił także uwagę działania podejmowane przez władze województwa mające na celu wsparcie rolników z Podkarpacia. Złożył wyrazy szacunku i wdzięczności za coroczny trud rolników oraz życzył zdrowia i pomyślności, zawsze udanych plonów oraz siły i wytrwałości w ich ciężkiej pracy.
Po wystąpieniach gospodarzy dożynek i zaproszonych gości wieńczarze z Gminy Kańczuga zaprezentowali misternie wykonane wieńce dożynkowe z tegorocznych plonów, po czym nastąpiła część artystyczna oraz degustacja lokalnych potraw.
 
Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu UMWP