Rolnicy z terenu gminy Mielec obchodzili wczoraj swoje święto. Rozpoczęło się ono mszą dziękczynną za szczęśliwie zebrane plony w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Chorzelowie. Dalsza cześć uroczystości miała miejsce na stadionie w Złotnikach. Udział w dożynkach wziął marszałek Władysław Ortyl.

W swoim przemówieniu marszałek zwrócił uwagę na to, jak wielką wagę w naszym życiu pełni chleb, który codziennie trafia na nasze stoły:

Ten chleb jest symbolem wszelkiego pożywienia, które daje nam zdrowie oraz siły do życia. Ten chleb i inne dary ziemi dostarczają nam rolnicy – mówił.

Marszałek podziękował wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę za przywiązanie do ziemi i umiłowanie Małych Ojczyzn, za polską gościnność oraz pielęgnowanie obyczajów:

Jestem pełen uznania, wiedząc, że podkarpaccy rolnicy z tak wielkim szacunkiem odnoszą się do rodzinnej ziemi i z takim pietyzmem kultywują tradycje przodków -       powiedział Ortyl. Na koniec życzył rolnikom dumy i satysfakcji z efektów swojej pracy.

Życzę także wielu sił w tym trudnym rolniczym powołaniu oraz tego, aby każdy kolejny rok był czasem pomyślności, przynosił obfite plony i zadowolenie, oraz aby podkarpacka wieś rozwijała się i piękniała, a jej mieszkańcy cieszyli się dobrobytem – mówił marszałek Ortyl.

Uczestnicy obejrzeli podczas dożynek widowisko pt. „Naszym gospodarzom plon niesiemy w darze” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Chorzelowiacy”. Po nim nastąpiło tradycyjne przekazanie chleba dożynkowego przez Starostów Dożynek: Helenę Dul i Jana Kuronia gospodarzowi Wójtowi Gminy Mielec Józefowi Piątkowi. Odbył się także Tradycyjny Gminny Przegląd Wieńca Dożynkowego.

Daniel Kozik
Biuro Prasowe