Symbolicznym przecięciem wstęgi Lucjan Kuźniar, Członek Zarządu Województwa dokonał 29 maja otwarcia nowej bazy magazynowo-suszarniczej w Głuchowie.

Magazyny  wybudowane przez Spółdzielnię Rolników SAN pomieszczą ponad 11 tys. ton zboża. Kompleks składa się z 3 silosów lejowych i 6 płaskodennych, czyszczalni, suszarni, hali rozładunkowej, a także laboratorium. Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce i w Europie. 

Lucjan Kuźniar pogratulował realizacji inwestycji, wyrażając swoje uznanie za zaangażowanie i trud z tym związane.

Cieszę się, że będziemy mieć w Województwie Podkarpackim nową, tak dobrą bazę, która z punktu widzenia rozwoju działalności rolniczej i gospodarczej rozwiąże wiele problemów, chociażby takich jak możliwości pozyskania dobrych parametrów w okresie zbiorów czy też oczekiwania na korzystniejsze ceny produktów rolnych. (...) Mam nadzieję, że ta nowa inwestycja przyczyni się również do integracji lokalnego środowiska producentów rolnych. To bardzo dobry przykład wspólnego działania, a tym samym  umacniania pozycji podkarpackich rolników na trudnym i wymagającym rynku - powiedział tuż po otwarciu członek zarządu Lucjan Kuźniar. 

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu