Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar  podpisał w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego umowę określającą zasady współpracy przy wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dla Podkarpacia przewidziana została kwota ponad 105 mln euro. Umowa zawiera szczegółowy zakres i sposób realizacji, powierzonych samorządowi przez Agencję  zadań. 

To dla Podkarpacia bardzo ważna wiadomość. Nasz region cały czas zmienia się dzięki Funduszom Europejskim, także tym z działań samorządowych PROW 2007-2013..  To widać wszędzie wokół, także we wsiach i małych miasteczkach. Ale potrzeby są dalej ogromne. Wiele lokalnych społeczności czeka na nowe środki z PROW 2014-2020 - powiedział tuż po podpisaniu umowy członek zarządu Lucjan Kuźniar.  

Uroczyste podpisanie umów przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Andrzeja Grossa z przedstawicielami województw oraz Prezesem Agencji Rynku Rolnego odbyło się 28 maja br. w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Przekazanie niektórych działań z PROW 2014 - 2020 samorządom województw oznacza,  że to regiony wezmą na siebie część zadań związanych z wdrożeniem. To one wyłonią beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także będą kontrolować wykorzystanie przyznanej pomocy. Samorządy województw będą realizowały następujące działania z PROW na lata 2014-2020:

- Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);

- Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);

- Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

Większość działań, które samorządy realizować będą w ramach PROW 2014 - 2020 jest im doskonale znana. Podobna forma pomocy była już realizowana w poprzedniej perspektywie finansowej, w ramach PROW 2007 - 2013. W nowej perspektywie są także nowe formy pomocy. Jedną z nich jest wsparcie przeznaczone na budowę lokalnych dróg.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu
Aleksandra Gorzelak –Nieduży

Biuro prasowe
Fot. Archiwum ARiMR