Z jakimi problemami na co dzień borykają się podkarpaccy pszczelarze? Odpowiedzi na to pytanie producenci miodu z regionu szukali wspólnie z wicemarszałkiem Lucjanem Kuźniarem na specjalnym spotkaniu w urzędzie marszałkowskim 16 marca.

Na spotkanie, którego inicjatorem był Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, zaproszeni zostali: Roman Bartoń Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie, Prezesi innych związków i stowarzyszeń pszczelarskich działających na terenie województwa podkarpackiego oraz Jerzy Jakubiec Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. W spotkaniu wziął również udział Adam Skiba Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

Przywitania i otwarcia spotkania dokonał Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego nawiązując do bardzo dobrej  współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środowiskiem pszczelarskim i podkreślając wagę pszczelarstwa w otaczającym nas środowisku. Marszałek podejmując tak ważny temat jakim są problemy pszczelarskie i widząc wagę sprawy, poprosił  wszystkich gości o włączenie się do wspólnej rozmowy oraz przedstawienia istotnych problemów.

Uczestnicy spotkania prowadzili ożywioną dyskusję w wyniku której ustalono, że poważny problem stanowi:

  • brak dostatecznej bazy pożytkowej dla pszczół,
  • brak edukacji rolników którzy poprzez niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin stwarzają zagrożenie dla pszczół,
  • brak skutecznego leczenia chorób w rodzinach pszczelich
  • brak szkoleń, konferencji uświadamiających pszczelarzy i rolników o problemach pszczelarskich
  • brak szkoleń dla pszczelarzy i wyjazdów instruktażowych do dobrze prosperujących pasiek pszczelich,
  • brak materiałów informacyjnych o zagrożeniach w pszczelarstwie np. broszur.

Uczestniczący w spotkaniu Jerzy Jakubiec Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, zaproponował pomoc logistyczną, techniczną i merytoryczną w organizacji szkoleń oraz konferencji.

Podsumowując spotkanie Lucjan Kuźniar Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego zapewnił o pełnej otwartości na współpracę oraz że dołoży wszelkich starań aby znaleźć rozwiązanie wskazanych problemów pszczelarskich.

Ewa Szela
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP