Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

DYREKTOR
Piotr Kędrek

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 850 17 10
email: rolnictwo@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Odpowiada za wojewódzkie zasoby geodezyjne i kartograficzne, tworzy bazy danych i opracowania, monitoruje zmiany w sposobie użytkowania gruntów oraz bonitacji, a także współprowadzi rejestr granic i powierzchni podziałów terytorialnych województwa. Odpowiada za ochronę gruntów rolnych i leśnych, gospodaruje nieruchomościami województwa, a także prowadzi sprawy z zakresu rybactwa, prawa łowieckiego i ochrony zwierząt.

Menu

Inne strony tematyczne