200804 krus2Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2020 r.

plakat konkurs krus 160Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym dedykowany dzieciom w wieku 11-14 lat.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2020 r.

podkarpacki_naturalny_wypasUprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 173/3620/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”.

Informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego planuje kontynuować w 2020 roku inicjatywę sadzenia drzew miododajnych na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie ma przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności oraz wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających.

200617 prowPomoc, która trafiła do kolejnych jedenastu podmiotów z terenu województwa podkarpackiego pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W rozstrzygniętym niedawno drugim już naborze wniosków do rozdysponowania pozostawała kwota 72 mln zł, a proces aplikowania o środki miał charakter konkursowy. Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 61 beneficjentów.

200616 produkt Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzą kampanię informacyjną – „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, mającą na celu zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” wpłynęło 7 ofert. Wszystkie złożone oferty spełniają wymogi formalne i podlegają ocenie merytorycznej.

200504 smakiW związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, tegoroczna XIV edycja Targów Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków”, na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy województwa podkarpackiego została odwołana.

O wszelkich zmianach i przyszłych edycjach konkursu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, iż można już korzystać z serwisu Podkarpacki e-bazarek.
Podkarpacki e-bazarek to możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała bezpłatna promocja podkarpackich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.