Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Kobieta mówi do mikrofonu

 


 

Autor tekstu: Monika Konopka
Autor zdjęć: UMWP

W Rzeszowie odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu programów współpracy terytorialnej na terenie województwa podkarpackiego. W trakcie spotkania podsumowano realizację programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach unijnej perspektywy na lata 2014-2020. Uczestnicy mogli również uzyskać informacje o programach Interreg w ramach perspektywy 2021-2027.

 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Samorząd województwa reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus, która zabierając głos powiedziała:

 

Celem Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Współpraca w ramach projektów Interreg realizowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie z partnerami z krajów UE oraz krajami sąsiadującymi stanowi istotny element polityki regionalnej województwa prowadząc do społeczno-gospodarczego rozwoju naszego regionu oraz stanowiąc dobre narzędzie promocji jego walorów.

 

Wicemarszałek Ewa Draus podkreśliła również znaczenie EWT wobec wydarzeń, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą. W trakcie konferencji przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawili informacje o nowych programach w ramach perspektywy 2021-2027: Interreg Europa Środkowa, Interrreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa.  Zaprezentowano również przykłady dobrych praktyk w ramach tych programów realizowanych przez podkarpackich partnerów.

 

Druga część konferencji była poświęcona programom współpracy transgranicznej, tj. Interreg PL-SK oraz Programowi Współpracy Transgranicznej Polska-Ukraina. O efektach realizacji mówiła Alicja Wosik-Majewska - kierownik Oddziału WST Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina oraz Krzysztof Kaczmarek - kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg PL-SK. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przykładami najciekawszych zrealizowanych projektów.

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja będzie organizował również kolejne spotkania informacyjno-promocyjne dla przyszłych wnioskodawców dotyczące Programu Interreg PL-SK 2021-2027. Planowane terminy spotkań: 8.11.2022 r. – w Przemyślu, 15.11.2022 r. – w Krośnie, 22.11.2022 r. – w Sanoku.

 

Galeria zdjęć: