Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


W dniu 27 września 2023 roku w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027.

Podczas spotkania omówiono stan realizacji programu w ramach którego ogłoszono 10 naborów na 70% alokacji programu, z czego 4 zostały już zakończone, a obecnie trwa ocena złożonych wniosków. Dofinansowanie obejmie projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Ponadto, podpisano pierwszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację działania 1.5 Pożyczki na rozwój turystyki, dla małych i średnich przedsiębiorców działających w branży turystycznej i w branżach pokrewnych w Polsce Wschodniej, które będzie dostępne na przełomie 2023/ 2024 roku.

Komitet Monitorujący podjął Uchwałę Nr 19 w sprawie zatwierdzenia Planu Ewaluacji Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który obejmuje zakres planowanych badań oraz zasady i warunki ich przeprowadzania w całym okresie realizacji programu.

Dodatkowo przyjęto Strategię Komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027.

Szczegółowe informacje na temat posiedzenia Komitetu i przyjętej Uchwały opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pod linkami: