Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Kolejne, bo już III, posiedzenie  Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 odbyło się w dniu 30 marca br., w Warszawie. Obradujący Komitet m.in. zatwierdził kryteria wyboru projektów dla działań: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP; Wzornictwo w MŚP; Dystrybucja energii; Ponadregionalna infrastruktura kolejowa.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.fepw.gov.pl/strony/aktualnosci/iii-posiedzenie-km-program-fepw/ 

https://www.fepw.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/instytucje-w-programie/komitet-monitorujacy/#Dokumenty