Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


III posiedzenie  Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023r.

Podczas spotkania KM FEnIKS przyjęto uchwały dot. kryteriów wyboru projektów w  sektorach energetyki, środowiska i transportu, w tym w zakresie:

  • samodzielnych projektów dot. systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia,
  • instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  • transportu miejskiego,
  • transportu lotniczego w sieci TEN-T,
  • kolei miejskiej,
  • dróg w sieci TEN-T,
  • bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • rozwoju infrastruktury kultury oraz ochrony i podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

Ponadto Komitet dokonał korekty w dokumencie  dot. Metodyki i horyzontalnych kryteriów wyboru projektów FEnIKS.

Szczegółowe informacje na temat posiedzenia opublikowano na stronie internetowej programu: https://www.feniks.gov.pl/strony/aktualnosci/iii-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko/