Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Zgonie ze stanem na dzień 31 maja 2024 r. na obszarze województwa podkarpackiego w ramach krajowych programów operacyjnych wdrażanych w perspektywie finansowej 2021-2027 (FENG, FEPW, FERS, FENiKS, FERC) podpisano w sumie 152 umowy na łączną wartość blisko 2 mld zł przy dofinansowaniu UE na poziomie niemalże 1,5 mld zł.

Najwięcej umów (63) podpisano w ramach Programu FERC na łączną wartość ponad 127 mln zł. Projekty dotyczą m.in. zwiększenia dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego.

Z kolei dotychczas największa alokacja przeznaczona została na realizację 35 projektów realizowanych w ramach Programu FEPW, tj. 678 mln zł. W ramach Programu m.in. kontynuowane będzie wsparcie platform startowych przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., realizowane będą projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu, których beneficjentami są Dębica, Krosno, Stalowa Wola i Jasło; projekty dotyczące rozwoju mobilności miejskiej na obszarze MOF Mielec oraz MOF Stalowej Woli, a także realizowana będzie inwestycja z zakresu przebudowy/rozbudowy/budowy drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Sobiecin – Cieszanów.

51 umów, dotyczących wsparcia dla przedsiębiorców, środowiska sprzyjającego innowacjom zazielenia przedsiębiorstw, podpisano w ramach programu FENG na łączną wartość projektów wynoszącą 625 mln zł. Jednym z beneficjentów programu FENG jest Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (PCI) pełniące rolę operatora w projekcie rozwoju start-upów poprzez "Deeptech Akcelerator ", czyli program akceleracji. PCI pozyskało na ten cel ponad 14 mln zł.

W ramach programu FENiKS, 2 podpisane umowy sięgają wartości ponad 486 mln zł, z których prawie całość środków koncentruje się na projekcie dotyczącym realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W tym przypadku beneficjentem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Natomiast w programie FERS podpisano 1 umowę o wartości prawie 33 mln zł na projekt społeczna równowaga, polegający na uspójnieniu działań w obszarze polityki włączenia społecznego, którego beneficjentem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

Pełna lista umów według miejsca realizacji i innych kategorii znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/o-funduszach/raporty/Raporty-Sprawozdania/Stan-wdrazania-Funduszy-Europejskich-w-Polsce-w-latach-2021-2027-Lista-umow-z-miejscami-realizacji