Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje bezpłatną konferencję szkoleniowo-informacyjną w zakresie prezentacji możliwości wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej w ramach programów polityki spójności w Polsce, a w szczególności z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Termin i miejsce spotkania: 2 października 2023 r. w Hotelu Skalnym, ul. Zdrojowa 11 w Polańczyku.

Agenda konferencji:

10:30 - 11:00 Rejestracja uczestników i powitalna kawa

11:00 - 11:15 Otwarcie konferencji

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

11:15 - 11:45

Wsparcie turystyki w programach polityki spójności w Polsce, w tym m.in. w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – Magdalena Jasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, MFiPR

11:45 - 12:15

Wsparcie turystyki w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – Wojciech Magnowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UMWP

12:15 - 12:45

Wsparcie przedsiębiorczości w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – Agnieszka Czuchra, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, UMWP

12:45 - 13:30

Wpływ szlaków turystycznych na zwiększenie lokalnego potencjału gospodarczego regionów na przykładzie planowanego produktu turystycznego „Blue Valley-Wiślanym Szlakiem” – Adam Kałucki, Locativo Sp. z o.o.

13:30 - 14:00 Pytania i odpowiedzi. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy do śledzenia strony internetowej na której zamieszczono szczegółowe informacje, w tym obowiązkowy formularz zgłoszeniowy oraz zasady naboru uczestników wraz z informacją o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami: 

https://www.fepw.gov.pl/strony/aktualnosci/konferencja-szkoleniowo-informacyjna-nt-mozliwosci-wsparcia-przedsiebiorcow-z-branzy-turystycznej-w-ramach-funduszy-europejskich-w-perspektywie-2021-2027/