Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 30 maja 2023 r. rozpoczęła nabór wniosków do konkursu mającego na celu wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra. O dofinansowanie mogą starać się Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych oraz koordynatorzy ponadregionalnych klastrów wzrostowych.

Dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” może być przeznaczone na:

  • rozwój infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do budowy potencjału koordynatora klastra do świadczenia nowej lub znacząco ulepszonej usługi na rzecz członków klastra;
  • działania związane z podnoszeniem potencjału kadrowego w obszarach strategicznych;
  • działania związane z umiędzynarodowieniem oferty produktowej klastra, w tym na misjach gospodarczych, targach.

W ramach programu dofinansowanie powinno zostać przeznaczone na jeden z dwóch obszarów:

  • rozwój oferty usługowej świadczonej przez koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) albo ponadregionalnego klastra wzrostowego poprzez zaprojektowanie i wdrożenie nowych (lub znacząco ulepszonych) usług;
  • rozwój potencjału klastra poprzez podniesienie potencjału kadrowego, kompetencyjnego, organizacyjnego lub infrastrukturalnego koordynatora w zakresie świadczenia usług na rzecz członków klastra oraz zarządzania siecią powiązań wewnątrz klastra lub uczestnictwa w międzynarodowych partnerstwach i sieciach współpracy.

Szczegółowe informacje o konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” znaleźć można na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84349:66-mln-zl-na-rozwoj-oferty-klastrow-dla-firm-parp-rusza-z-kolejnym-konkursem-z-funduszy-europejskich-dla-nowoczesnej-gospodarki