Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Grafika z miejscami natury, przyrody, ułożona w miniaturowych kafelkach po prawej stronie napis Punkt dla Przyrody

 

Wystartowała nowa forma wsparcia dla instytucji i organizacji, które poszukują dofinansowania z unijnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. W Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) ruszyło Centrum Wsparcia Beneficjenta „Punkt dla Przyrody” – ośrodek informacyjno-doradczy dla potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich z programów Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i 16 programów regionalnych dla województw.

Działanie skierowane jest do organizacji i instytucji poszukujących środków finansowych na ochronę przyrody, takie jak m.in.: organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i instytuty badawczo-naukowe, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody i za koordynację sieci Natura 2000 w Polsce (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska), jednostki Lasów Państwowych.

Szczegóły znajdują się na stronie www.ckps.lasy.gov.pl