Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Osoby pracujące nad dokumentami, trzymające długopisy

 

W ramach naboru 2.22 Współfinansowanie działań EDIH z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 został przedłużony termin składania wniosków do dnia 11 maja 2023, do godz. 16:00.

Główny cel działania zakłada czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych oraz zwiększanie konkurencyjności MŚP w procesie transformacji cyfrowej i tym samym dofinansowanie będą mogą otrzymać projekty wykonalne i zgodne z zakresem i celem działania.

Wsparcie finansowe dotyczy projektów złożonych tylko przez podmioty pełniące rolę koordynatora Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych,  które wybrano w ramach konkursu Komisji Europejskiej i które podpisały lub podpiszą z Komisją Europejską stosowną umowę o dofinansowanie.

Zaktualizowane dokumenty w zakresie naboru oraz szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej programu: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/aktualnosci/222-wspolfinansowanie-dzialan-edih-przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow/