Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Rusza druga edycja Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Program ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców średnich miast w Polsce, co będzie skutkowało zmniejszeniem różnic społeczno-gospodarczych w naszym kraju. Program skierowany dla 139  miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które zostały  zakwalifikowane w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.  Miasta mają szanse zdobyć fundusze na realizację projektów w ponad 10 obszarach tematycznych, takich jak np.:

  • finansowanie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • efektywność energetyczna i energia odnawialna,
  • transport publiczny,
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
  • społeczeństwo obywatelskie i przejrzystość.

Nabór wniosków jest dwuetapowy. Na przygotowanie Wstępnych Propozycji Projektów samorządy mają czas do 16 grudnia 2024 r. Wnioski należy składać do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej za pomocą platformy e-PUAP. Drugi etap potrwa 5 miesięcy, podczas których wybrane miasta będą musiały przygotować Kompletne Propozycje Projektów.

Wsparcie w ramach programu to zarówno wsparcie finansowe, ale także doradztwo organizowane przez Związek Miast Polskich.

Szczegóły można znaleźć na stronie: https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-projektow-w-ramach-polsko-szwajcarskiego-programu-rozwoju-miast-finansowanym-z-drugiej-edycji-szwajcarskiej-pomocy-finansowej-dla-wybranych-panstw-czlonkowskich-unii-eur/