Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach działania Ścieżka SMART – Projekty fazowane Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, który rozpocznie się w dniu 18.10.2023r.

Dofinansowanie obejmuje realizację fazy II projektów (musi obejmować moduł B+R, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych), wybranych do dofinansowania w oparciu o przepisy dla perspektywy 2014‑2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), poddziałanie 1.1.1 lub działanie 1.2 (projekty badawczo-rozwojowe). Faza II projektu musi stanowić bezpośrednią kontynuację fazy I projektu realizowanej w ramach POIR. Podział na dwie fazy ma na celu zapewnienie ciągłości realizacji projektów, których pełna realizacja rzeczowa i finansowa nie zakończy się do 31 grudnia 2023 roku.

Uwaga! Nabór skierowany jest do podmiotów, które zawarły umowy o dofinansowanie w ramach POIR.

Budżet naboru wynosi 320 mln PLN, a zakończenie naboru nastąpi w dniu 14.11.2023 o godz. 16:00.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/aktualnosci/sciezka-smart-projekty-fazowane-ogloszenie-naboru-feng0101-ip01-00423/