Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Grupa ludzi, w tle dwie osoby podające sobie rękę

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od dnia 30 maja 2023 r. rozpocznie nabór projektów w ramach działania 2.17 Rozwój oferty klastrów dla firm z Priorytetu 2. Środowisko sprzyjające innowacjom z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Nabór skierowany jest do koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych i Ponadregionalnych Klastrów Kluczowych.

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty wzmacniające potencjał oraz profesjonalizm działalności koordynatorów danego klastra, poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I (badania, rozwój i innowacje). Na realizację projektów, które przyczynią się do rozwijania zdolności badawczych i innowacyjnych, przeznaczono 66 mln zł.

Nabór zgłoszeń do dnia 30 sierpnia 2023 r.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych wnioskodawców zamieszczono na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84184:66-mln-zl-na-rozwoj-oferty-klastrow-dla-firm-parp-oglasza-nabor-w-ramach-kolejnego-konkursu