Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków w ramach KPO: Inwestycja A2.2.1 „Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

Wsparciem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii środowiskowych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ), których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej oraz transformacja przedsiębiorstwa w kierunku eliminacji odpadów (w szczególności na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urządzeń bardziej przyjaznych dla środowiska, oprogramowania, patentów, licencji, know-how oraz szkolenia pracowników).

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie internetowej PARP w terminie:

od 25.06.2024 r. do 20.08.2024 r. do godz. 16.00.

Szczegóły w linku:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-we-wdrazanie-technologii-i-innowacji-srodowiskowych-w-tym-zwiazanych-z-goz#opis