Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Laboratorium Innowatora”, który ma na celu wsparcie programów mentoringowych pozwalających zweryfikować założenia biznesowe pomysłodawców.

Nabór dotyczy projektów, których operatorzy realizować będą programy wsparcia indywidualnych innowatorów (osób fizycznych lub zespołów osób fizycznych) w celu popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie. Program pozwoli określić warunki przyszłej działalności gospodarczej pomysłodawców w ramach firm typu startup.

Konkurs skierowany jest do podmiotów działających na rzecz innowacyjności, które realizują programy wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych osób fizycznych lub startupów i prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Alokacja na nabór wynosi 14 mln zł, z czego dofinansowanie projektu może wynieść od 4 do 7 mln zł i wynosi  do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych obejmujących m.in.: wynagrodzenia członków zespołów projektowych; działania informacyjno-promocyjne; usługi eksperckie, prawne, doradcze.

Termin naboru: 24 października - 19 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej: https://feng.parp.gov.pl/component/grants/grants/laboratorium-innowatora