Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


Posiedzenie  Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 odbyło się w dniu 29 marca br. Podczas spotkania przyjęto kryteria wyboru projektów dla działań: „Międzynarodowe Agendy Badawcze”; „Seal of excellence” i „Rozwój oferty klastrów” w 2. Priorytecie Programu pn. Środowisko sprzyjające innowacjom.

Ponadto informujemy, że nastąpiła aktualizacja w części dot. wersji modelu finansowego w ścieżce SMART i w harmonogramie programu poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych naborach wniosków. 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/aktualnosci/#/domyslne=1