Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


Widok ogólny na pustą aulę w Europarlamencie

 


Udział w przejęciu przewodnictwa w Domu Polski Wschodniej, rozmowy w sprawie zaangażowania Serbii w działania na rzecz powstania Strategii Karpackiej oraz udział w obchodach z okazji Święta Narodowego Rumunii – tak między innymi wyglądała aktywność wicemarszałka Piotra Pilcha w Brukseli.

Wicemarszałek Pilch wziął udział w spotkaniu z Srđanem Mačkićem, dyrektorem biura Autonomicznej Prowincji Wojwodina w Brukseli. Podczas spotkania wicemarszałek rozmawiał o możliwości współpracy między Podkarpaciem a prowincją Wojwodina, która jest autonomicznym okręgiem w północnej Serbii, w zakresie ekologii, rolnictwa, edukacji, nauki i biznesu.

Najważniejszym tematem spotkania była jednak kwestia zaangażowania Serbii w działania na rzecz powstania Strategii Karpackiej. Stanowisko Wojwodiny może okazać się bowiem kluczowym w rozmowach z rządem serbskim w tej kwestii.

Podkarpackie bardzo aktywnie działa wśród europejskich regionów w kwestii Strategii Karpackiej. W tym kontekście widzimy też istotną rolę do odegrania dla Prowincji Wojwodina. Uważamy, że ważne jest wspólne lobbowanie regionów na rzecz przyszłości Strategii Karpackiej – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Zależy nam, by karpackie regiony mogły razem działać dla naszej wspólnej przyszłości i rozwoju. Polacy, Węgrzy Ukraińcy, Słowacy i Czesi są najbardziej zdeterminowani, aby strategię popierać. Nie mamy wystarczająco jasnego stanowiska ze strony Rumunii oraz brak nam deklaracji ze strony Serbii w kontekście Strategii Karpackiej – mówił.

Wicemarszałek zaprosił przedstawicieli Wojwodiny na Podkarpacie. Byłaby to szansa, by lepiej poznać założenie strategii, omówić możliwości współpracy i rozwiać ewentualne wątpliwości:

Jesteśmy zainteresowani tym, by dowiedzieć się jak widzą Państwo możliwość współdziałania oraz, czy w kwestii Strategii Karpackiej jest sprzyjający klimat w Serbii i jak moglibyśmy współpracować w tym zakresie – mówił wicemarszałek Pilch.

Srđan Mačkić, dyrektor biura Autonomicznej Prowincji Wojwodina wyraził zainteresowanie współpracą z województwem podkarpackim:

To dla nas ważne, że możemy poznać kolejny region z Polski. Zawsze jesteśmy zainteresowani, aby obierać nowe kierunki współpracy, tam gdzie w przeszłości jeszcze nie było takiej możliwości. Widzimy naszą współpracę w wielu dziedzinach, na pewno jest duży potencjał zarówno w kwestii projektów współfinasowanych z UE dla Serbii, ale także możemy współpracować na gruncie kultury, edukacji, wymieniać się dobrymi praktykami w wielu dziedzinach. Jeżeli chodzi o kulturę to dobrą okazją do współpracy będzie 2022 rok, ponieważ Novy Sad - stolica Wojwodiny staje się wtedy jednym z Europejskich Miast Kultury i byłoby dobrze wykorzystać tę szansę także dla naszej współpracy – powiedział.

Wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się także z Adrianem Tebanem, przewodniczącym delegacji Rumunii w Europejskim Komitecie Regionów. Okazją do spotkania było przyjęcie z okazji Święta Narodowego Rumunii, które miało miejsce w Stałym Przedstawicielstwie Rumunii przy Unii Europejskiej.

1 grudnia przypada Wielkie Zjednoczenie Rumunii, które jestświętem państwowym obchodzonym dla upamiętnienia rezolucji zgromadzenia narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Maramureszu o unii z Rumunią w 1918 roku.

Wicemarszałek złożył z tej okazji życzenia i przekazał na ręce przewodniczącego list gratulacyjny od marszałka Władysława Ortyla. Gospodarz województwa w liście odnosi się do ważnych wydarzeń w historii Rumunii i pisze o potrzebie bezpośrednich kontaktów:

Niech ten uroczysty dzień upamiętniający rezolucję Zgromadzenia Narodowego Rumunów z Transylwanii, Banatu, Kriszany i Maramuresz o unii z Rumunią w 1918 r., kiedy to myśli biegną ku tamtym historycznym wydarzeniom, będzie punktem odniesienia w budowaniu silnego, niepodległego, opartego na wartościach, nowoczesnego i otwartego na wyzwania państwa. Dziś wszyscy zmagamy się z zagrożeniami, rygorami i ograniczeniami, jakie przyniosła ze sobą pandemia, stąd tak ważna jest potrzeba bezpośredniego kontaktu, wymiany myśli, dbałości o relacje oraz więzi zarówno w życiu społecznym jak i prywatnym. Dlatego niech ten jubileusz 103. rocznicy spełnienia pragnień o wolności i zjednoczenia pod jedną flagą będzie dla wszystkich mieszkańców powodem do wesołego świętowania – napisał w liście marszałek Ortyl.

Władze lokalne i regionalne Rumunii pozytywnie odnoszą się do idei powstania Strategii Karpackiej. Intensywna współpraca na szczeblu międzyregionalnym zaowocowała realizacją wielu wspólnych projektów karpackich, do których należą m.in. działania służb ratownictwa górskiego z Polski i Rumunii.

Wojwodina, Prowincja Autonomiczna Wojwodiny toautonomiczny okręg w północnej Serbii, zamieszkany przez 1,93 mln mieszkańców, głównie Serbów i Węgrów. Stolicą Wojwodiny jest Nowy Sad, inne większe miasta to Pančevo, Subotica, Zrenjanin. Wojwodina to najważniejszy region rolniczy Serbii. Około 3/4 powierzchni zajmują grunty orne. Wśród gałęzi przemysłu przetwórczego do najważniejszych należą: przemysł spożywczy, elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczy.

W kwestii istniejących strategii Serbia i Wojwodina są członkami Strategii Dunajskiej i Adriatycko-Jońskiej. Wojwodina graniczy z trzema członkami Unii Europejskiej - Węgrami, Słowacją i Rumunią. Bierze udział w programach współpracy międzyregionalnej ze środków UE, między innymi w programach przedakcesyjnych. Wojwodina jako region prowadzi współpracę z licznymi państwami europejskimi - Austrią i Włochami oraz z państwami spoza Unii jak Turcja i Chiny.