Samorząd Województwa Podkarpackiego

Strategia rozwoju województwa

 
 
 

  

  

Dokumenty do pobrania:

  1. Strategia rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (plik DOCX, rozmiar 7,3 MB)

 


 


 Osoba pracująca przed komputerem

W konkursie Ścieżka SMART z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 zaktualizowano część dokumentów w zakresie Modelu Finansowego wraz z Instrukcją jego wypełniania. Uwaga! Aktualizacja obowiązuje dla trwającego naboru w ramach Ścieżki SMART 1, który ma na celu zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw (koniec przyjmowania wniosków w dniu 9 maja br.) i również dotyczy najbliższego naboru w ramach Ścieżki SMART 2, który planowany jest od dnia 10 maja br.

Przypominamy, że konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z całej Polski, w tym:  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a pozostałe firmy do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/aktualnosci/#/domyslne=1